Hastalar İçin

Size veya sevdiğiniz bir kimseye hızlı kalp atışı (taşikardi) tanısı konmuşsa, siz veya sevdiğiniz bir kimse kalp krizi geçirmişse ya da sizde veya sevdiğiniz bir kimsede kalp yetmezliği varsa bu kitapçık, kalp rahatsızlığınızı ve tedavi seçeneklerinizi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Size ani kalp durması (AKD) ve implante edilebilen defibrilatörler hakkında, bir kalp cihazı implante edilmesinden önce ve sonra beklemeniz gerekenler dahil olmak üzere, temel bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu gibi bir implantın gerekli olma nedeni, genellikle kalp ritminde yaşamı tehdit edici bir bozukluk veya ritim kaybından kaynaklanan kısa süreli bir bilinç kaybıdır. Bu olaylar çoğu kez yapısal (organik) bir kalp hastalığı, enfarktüs veya kalpteki kan damarlarına yönelik bir hastalığın sonucudur; kalp, kontrolsüz bir şekilde çok hızlı atar ve ancak dışarıdan yardım alınarak bu hız yavaşlanabilir.

İmplante edilebilen defibrilatörler şu anda birinci sırada tedavilerdir ve kalp hızında yaşamı tehdit eden aritmik (düzensiz) atışların tedavisinin çok önemli bir parçasıdır. ICD sistemi sizi sürekli olarak izleyerek ani kalp durmasıyla ilgili duyabileceğiniz endişelerden kurtulmanızı ve huzurlu olmanızı sağlar. Yaşamı tehdit eden bir durumda makineye bağlı olmak çoğu insana kendisini gergin ve rahatsız hissettirebilir. Bu tepki tamamen normal ve anlaşılabilirdir. Henüz defibrilatörü eylem halindeyken deneyimlememiş olsanız bile endişe duymanıza gerek yoktur.

Kapsamlı çalışmalarda, hastaların neredeyse tamamı defibrilatörle ilk tedavilerinin ardından defibrilatörleri için müteşekkir olduklarını, defibrilatörlerine inandıklarını ve kendilerini her geçen gün daha güvende hissettiklerini söylemişlerdir.

ICD cihazını bilinçli bir şekilde gözlemleyip kabul etmeniz önemlidir.

Bu aynı zamanda cihazın nasıl çalıştığı, neler gözlemlediğiniz ve dikkate değer olaylar hakkında başkalarıyla konuşmanız gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, cihaza ve güvenli çalıştığına güvenebileceğinizin de farkında olmalısınız.

Bu broşürde ICD sisteminin işleyişi ve yaşam kalitenizi çarpıcı bir şekilde nasıl İyileştirebileceği anlatılmaktadır.

ICD, ritmini tekrar bulmasına yardımcı olmak üzere kalbinizin bir parçası olacaktır. Umuyoruz ki bu sayede siz de kendi bedensel ritminize tekrar kavuşabileceksiniz.

 1. Bergmann, Hekim, Öğretim Üyesi

TAŞİKARDİ NEDİR?

Taşikardi, kalbin çok hızlı atmasına neden olan bir durumdur. Sağlıklı bir kalp dakikada 60 ila 100 kez atar, saatte yaklaşık 360 litre kan pompalar. Egzersiz, stres veya korku kalbin daha hızlı atmasına neden olabilir, ancak bu normal bir tepkidir. Taşikardide kalp dakikada 100 atıştan fazla atar ve belirli bir neden olmaksızın dakikada 400 atış kadar hızlı atabilir.

Bu hızda kalp kanı vücuda ve beyne etkili bir şekilde pompalayamaz.

Kalbin üst odacıklarında (kulakçıklar) ya da alt odacıklarında (karıncıklar) görülebilen farklı türlerde hızlı kalp ritimleri mevcuttur.

 • Atriyal çarpıntı ve atriyal fibrilasyon kalbin üst odacıklarında başlar
 • Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon kalbin alt odacıklarında başlar

 

ANİ KALP DURMASI (KARDİYAKAREST) NEDİR?

Ani Kalp Durması (AKD), tehlikeli bir şekilde hızlı olan kalp ritminin (ventriküler fibrilasyon) tetiklendiği, kalbin elektriksel bir sorunudur. Bu hızlı, düzensiz kalp ritmi, kalbin kasılmak veya pompalamak yerine titremesine neden olur. Kalp kan pompalamayı durdurduğunda vücuda ve beyne oksijen ulaşamaz. Derhal müdahale edilmezse AKD ölümcül olabilir.

En büyük ölümcül hastalıklardan biri olan ani kalp durması, meme kanseri, AIDS veya akciğer kanserinden daha fazla can alır.

Ani kalp durması, ikisi sıklıkla birbiriyle karıştırılsa da kalp kriziyle aynı şey değildir. Kalp krizi bir dolaşım sorunudur; kalbin bir bölümüne kalıcı olarak hasar verebilecek şekilde kalp kasına kan sağlayan damardaki bir tıkanıklıktır.

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği, kalp kasının zayıfladığı ve vücudun gereksinimini karşılamaya yetecek kadar etkili kan pompalayamadığı bir durumdur.

 

TAŞİKARDİNİN DEFİBRİLASYON İLE TEDAVİ EDİLMESİ

Taşikardinin ve AKD’nin en etkili tedavi yolu defıbrilasyon yoluyla olandır. Defibrilasyon, normal bir kalp atışını yeniden sağlamak üzere kalbinize elektrik şoku iletilmesini kapsar.

Defibrilasyonun başlıca iki şekli vardır:

 • Otomatik harici defîbrilatör (AED), kalbin elektriksel aktivitesini ölçen taşınabilir bir cihazdır. Kalbe şok uygulamak amacıyla acil durum müdahale ekipleri tarafından kullanılır.
 • implante edilebilen defîbrilatör veya ICD, derinin altına implante edilen (yerleştirilen) bir kalp cihazıdır. Kalp cihazı hızlı, düzensiz ritimleri düzeltmek üzere tedaviler uygular.

 

İCD SİSTEMİ

İmplante edilebilen defıbrilatör sistemi aşağıdakilerden meydana gelir:

 • Kalbi sürekli olarak izleyen ve hızlı kalp ritimlerini düzeltmek üzere otomatik olarak tedaviler uygulayan bir vuru jeneratörü
 • Yaklaşık olarak çubuk makarna boyutundaki yumuşak, yalıtımlı teller olan ince lead’ler. Lead’ler elektrik uyarılarını defibrilatörden kalbinize taşır ve kalbin doğal aktivitesi hakkındaki bilgileri tekrar kalp cihazına aktarır.

Günümüzde, implante edilebilen defıbrilatör, yaklaşık kibrit kutusu büyüklüğünde olan çok küçük bir cihazdır. Küçük bir bilgisayar gibi çalışır. Gün boyunca elektrotlardan kalp ritmi hakkındaki bilgileri özümler. Özellikle, ritmin çok hızlı ya da çok yavaş olup olmadığını ve kalbin düzenli ya da düzensiz atıp atmadığını inceler. Normal ritimden sapmalar varsa bunlar EKG (elektrokardiyogram) şeklinde saklanır.

Bu veriler hekiminiz için değerli olan bilgiler içerir. Bunlar, programlayıcı bir cihaz yardımıyla okunarak gerekirse hekiminizin ICD’de programlama ayarlamaları yapmasına imkan tanıyabilir.

İCD BATARYASI

ICD’nin çalışması için gerekli olan enerji özel bir bataryadan gelir. İCD cihazı bataryasının hizmet ömrü altı ila dokuz yıldır. Gerçek kullanım ömrü uygulanan uyarıların türüne ve sıklığına bağlıdır. İCD, bataryaların tükenme zamanını önceden gösterecek şekilde geliştirilmiştir. Batarya, ICD’nin ayrılmaz bir bileşeni olduğundan cihazın bütününün ameliyatla değiştirilmesi gerekir. Bunun üzerine cerrah, eski ameliyat izinin üzerinde bir keşi açar ve eski cihazı çıkarır. Elektrotlar emniyetli bir şekilde sabitlenir ve kontrolleri yapıldıktan sonra yeni cihaz bağlanır, test edilir ve derideki mevcut cebin içine yerleştirilir. Elektrotların yalnızca istisnai durumlarda değiştirilmesi gerekir.

ICD TEDAVİSİ

ICD yalnızca ritimdeki düzensizlikleri gözlemlemekle kalmaz, bu gibi olaylara müdahale de eder. Aritmilerin gelişimini mümkün olduğunca hafif bir şekilde durdurmak için, ICD ilk önce kalbe küçük, hesaplanmış kalp pili uyarıları gönderir.

Bu uyarılar ağrıya neden olmaz ve çoğu hasta bunların hiç farkına varmaz.

Taşikardi tekrarlı stimülasyonla (uyarım) sona erdirilemezse ICD, elektrik şoku adı verilen tek, yoğun bir akım uyarısı gönderir. Ancak bu sık yaşanmayan bir durumdur. Söz konusu elektrik şoku kalp ritmiyle mümkün olduğunca eşzamanlı hale getirilir ve kardiyoversiyon olarak adlandırılır. Elektrik şoku, ventriküler fibrilasyon esnasında olduğu gibi kalp ritmiyle eşzamanlı hale getirilemezse buna defibrilasyon denir.

Kardiyoversiyon veya defibrilasyon esnasında uygulanan şok, kalp durmasına karşı güvenilir bir koruma sağlar.

ICD, kalp hızı çok düşük (bradikardi) olduğunda da etkinleşir; bu durumda normal bir kalp pili gibi çalışır.

Devam eden geliştirmeler sayesinde, birçok farklı gereksinim için çeşitli ICD sistemleri halihazırda kullanıma sunulmuştur. Doktorunuz farklı sistemler hakkında size daha fazla bilgi verebilir.

GÜNLÜK OTO KONTROL

ICD’lerin günlük oto kontrol işlemi ek güvenlik sağlamaktadır. ICD, her gece siz fark etmeden işlevsel yeterliliğini kontrol eder. ICD, bu kontrol esnasında bir düzensizlik tespit ederse cihaz, belirli bir saatte uyarı verir. Bu saat istediğiniz şekilde programlanabilir.

Bu uyarının programlanması gereken saat için doktorunuzdan bir öneride bulunmasını isteyin.

CareLink Ağı hizmetine dahilseniz veya dahil olursanız ve kablosuz bir ICD’niz varsa evinizde (büyük ihtimalle yatağınızın yanında) her zaman açık olan bir CareLink izleme cihazınız olacaktır. Daha önce anlatılan düzensizliğin neden olduğu bir ikaz durumunda, izleme cihazının 3-6 metre yakınında olduğunuzda ICD, izleme cihazına ikazı hemen gönderir ve daha sonra bu ikaz, izleme cihazından CareLink Ağı’na iletilir. Birkaç dakika sonra iletimin tamamı kalp kliniğinizinCareLink web sitesinde görüntülenebilecektir (Carelink Sistemi hakkında daha fazla bilgi için sayfa 15’teki “Takip ve izleme” başlığına bakın).

Kablosuz olmayan bir ICD’niz varsa ikaz durumu, elle iletim gerçekleştirdiğiniz ilk seferde kliniğinize iletilecektir. Lütfen verilerinizi iletmek için kliniğinizle bir zaman kararlaştırın, böylece verilerinize ne zaman ulaşacaklarını bilebilirler.

Elle iletim işlemi kablosuz bir ICD’niz olduğunda da gerçekleştirilebilir,

UZAKTAN İZLEME

Medtronic CareLink* Ağı, implante edilen kalp cihazınızda saklanan bilgileri, sabit telefon hattına ya da Medtronic M-Link™ Mobil Aksesuarına bağlı olan CareLink hasta izleme cihazını kullanarak kliniğinize göndermenize imkan tanır.

Kalp cihazı bilgileriniz daha sonra güven i bir web sitesine aktarılır, burada kliniğiniz kalbinizin ve kalp cihazınızın nas çalıştığına ilişkin bilgilere erişebilir ve bun an inceleyebilir. CareLink Ağı, doktorunuza kliniğe yaptığınız bir ziyaretle sağlayacağınız bilgilerle aynı kalp cihazı bilg erini sağlamaktadır.

Kalp cihazınızdan alınan bilgiler, doktorunuz tarafından planlanan şekilde, kablosuz bir iletişim kullanılarak kliniğinize otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem sessiz olarak ve genellikle geceleri siz uykudayken gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra, kalp cihazınız kliniğinizi düzensiz kalp aktiviteniz veya bataryanın azalması gibi kalp cihazınızla ilgili sorunlardan otomatik olarak haberdar edecek şekilde de programlanabilir. Rahatsızlığınızın tedavisine yönelik en iyi seçeneklerinizle ilgili olarak doktorunuzla görüşün. CareLink Sisteminin nasıl kullanılacağını da size anlatacaktır.

Kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayabileceğinden aileniz ve arkadaşlarınızla ICD hakkında konuşun. Destek grupları ve derneklerinin bu konuda size çok değerli yardımları dokunabilir. Daha fazla bilgiye www. medtronic.com/foundationeurope web sitesinden ulaşabilirsiniz. Çoğu hasta ICD’ye hızlı bir şekilde alışır.

Onlar için bu, yaşam kalitelerinde gerçek bir iyileşme anlamına gelir.

Yara tamamen iyileştiğinde gezintiye çıkmak, spor yapmak veya yıkanmak sorun olmaktan çıkar. Doktorunuzun herhangi bir itirazı olmadığı sürece, implantasyon işleminden önce yapmaktan keyif aldığınız aktivitelerin tamamına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Implante edilen ICD ile birlikte çoğu hasta, aritmi atağı esnasında çaresiz kalma korkusundan kurtulduğu için aktivitelerinin kapsamını arttırabilmektedir. Bunun yerini güven ve korkusuzluk hissi almaktadır.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC)

Defıbrilatörlerde koruyucu kalkanlar bulunduğundan kullandığınız veya temas ettiğiniz aletlerin çoğu implante edilen kalp cihazınızın normal çalışmasını etkilemeyecektir.

 

Bununla birlikte, elektrik üreten veya kullanan ya da kablosuz sinyaller yayan aletlerin etrafında elektromanyetik alanlar mevcuttur. Bu alanlar ICD’nize çok yakınsa ve ICD bunları algılarsa, söz konusu alanların bir kısmı kalp cihazınızın normal çalışmasını geçici olarak etkileyebilir.

Aynı etki, dokunulan alet iyi çalışır durumda değilse veya elektrik tesisatı doğru yapılmamışsa da görülebilir ve elektrik akımının vücudunuza akmasına neden olabilir.

Her iki durumda da bu, geçici olarak kalp cihazınızın ihtiyaç duyulmayan bir tedaviyi uygulamasına veya ihtiyaç duyulan bir tedaviyi engellemesine yol açabilir. Yalnızca iyi çalışır durumda olan aletleri kullanmanızı ve belirli aletlerle ICD’niz arasında minimum mesafeyi korumanızı öneriyoruz. Dikkat etmeniz gereken aletlerin listesi broşürün sonunda verilmiştir.

EV VE HOBİ ALETLERİ

Çoğu ev ve hobi aletinin, aletler iyi çalışır durumda olduğu, amacına uygun şekilde kullanıldığı ve önerilen mesafeler korunduğu takdirde kalp cihazınızı etkileme olasılığı düşüktür. Bir anten aracılığıyla güç ileten aletler için, antenle implante edilen kalp cihazınız arasında önerilen mesafelere uymanız önerilir.

 

EV TIPI MIKNATISLAR

Ev ortamındaki elektromanyetik alanların çoğu, implante edilebilen defibrilatörün çalışma şeklini nadir olarak etkilese de, mıknatıs içeren tüm aletleri defibrilatörünüzden uzak (en az 15 cm) tutmanız önerilir. Bunun neden: ICD’nin elektronik akşamına manyetik olarak etkinleştirilen küçük bir anahtar dahil edilmiş olmasıdır. Üzerine yeterli güce sahip bir mıknatıs yerleştirildiğinde kapanacak şekilde tasarlanmıştır.

İmplante edilebilen bir dehbrilatörde dahili anahtar kapatıldığı zaman tedavilerin uygulanması engellenir. Bir aletin içinde mıknatıs olup olmadığını her zaman bilemeyebilirsiniz. Bununla birlikte, ev aletlerini amaçları doğrultusunda kullanır ve bunların bakımını doğru bir şekilde yaptırırsanız kalp cihazınız üzerinde hiçbir etkileri olmaz.

Bir mıknatısı yanlışlıkla kalp cihazınıza çok yakın olacak şekilde yerleştirirseniz aleti uzaklaştırmanız yeterlidir. Mıknatısın uzaklaştırılması ICD’yi önceki, normal programlamasına geri döndürür.

İLETİŞİM VE OFİS EKİPMANLARI

iletişim ve ofis ekipmanlarının güvenli çalışmasına ilişkin yönergeler, iletim gücü, frekans ve anten türü gibi etkenleri içerir. Yine, bir anten aracılığıyla kablosuz sinyaller ileten aletler için, antenle implante edilen kalp cihazınız arasında önerilen mesafelere uymanız önerilir.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ PROSEDÜRLERİ

Çoğu tıbbi prosedür kalp cihazınızı etkilemez. Ancak, belirli tıbbi prosedürler, vücuda, implante edilen kalp cihazını etkileyebilecek şekilde elektrik akımı uygular. Herhangi bir tıbbi prosedürden geçmeden önce, tedavinizi uygulayan doktorunuza veya diş hekiminize size bir kalp cihazı implante edilmiş olduğunu bildirmeniz önerilir.Tıbbi tedavi veya diş tedavisi esnasında ve bazı ilaçlar kalbinizin ritmini etkileyebileceğinden doktorunuzun veya diş hekiminizin ilaç reçete ederken özel önlemler almaları gerekebilir.

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ ALET VE EKİPMANLAR

Elektrikli alet ve ekipmanlarınızın iyi çalışır durumda olması, elektrik tesisatlarının doğru yapılmış olması (geçerli olması durumunda, üç çatallı fişle) ve ürün imalatçısının belirttiği amaç doğrultusunda kullanılmaları önem taşımaktadır. Kablolu elektrikli aletlerin kaçak akım rölesi (RCD) olarak bilinen elektrik prizi cihazına takılması önerilir. Kullanılması önerilmeyen aletler, zincirli testereler ve kaynak ekipmanıdır. Herhangi bir özel alet veya endüstriyel ekipman (elektrikli matkap veya testere, akülü tornavida, otomobil aküsü şarj cihazı, jeneratörler vb.) kullanıyorsanız almanız gereken önlemler hakkında doktorunuza danışın.

Boş zaman aktiviteleri ve seyahatler

Bahçe işleriyle uğraşmaya, yürüyüş ve diğer hobilerinize yeniden devam edebilirsiniz. Doktorunuz karşı çıkmadığı sürece, hemen hemen bütün sporları yapabilirsiniz, ancak göğsünüze baskı uygulanmasına neden olan aktivitelerden kaçının. Dalış veya uçma gibi özellikle stresli veya tehlikeli olabilecek spor türleri hakkında önceden doktorunuza danışmaksınız. Kısa bir bayılma nöbetinin sizi veya başkalarını tehlikeye atabileceği aktivitelerden de kaçınmalısınız.

Uzun seyahatlere çıkmadan önce doktorunuza danışın. Doktorunuz acil bir durumda bir hastane bulmanız gerekmesi halinde ziyaret edeceğiniz ülkelerdeki hastanelerin adreslerini size sağlayabilir. Gerekirse bir takip ziyareti için bu hastanelerde bir kalp doktoru bulmanıza da yardımcı olabilir. Belirli ülkelerdeki hastanelerin adreslerini İnternet üzerinde de bulabilirsiniz.

Araç sürme, hastanın sağlık durumuna bağlıdır. Bu konuda da doktorunuzla konuşun. Avrupa Kardiyoloji Derneği Görev Gücü, ICD hastaları için araç sürme tavsiyeleri yayımlamıştır. Bunlara

göre, ICD taşıyan bir kimse, sorumlu hekiminin hiçbir itirazı yoksa ve ICD, önleme amaçlı implante edilmişse, bilinç kaybı riski düşük veya orta seviyedeyse ve operasyondan sonraki altı ay içinde başka hiçbir belirti gözlenmemişse araç sürebilir. Nihayetinde, sürüş güvenliğinizi belirleyen cihazınız değil, ritim bozukluğunuzdur.

HIRSIZ DEDEKTÖRLERİ VE HAVAALANI GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Günlük alışverişinizi endişe duymanıza gerek kalmadan yapabilirsiniz. Alışveriş mağazalarının giriş ve çıkışlarında bulunanlar gibi hırsızlığa karşı koruma sistemleri, genellikle defibrilatörü bulunan kişiler için bir risk teşkil etmez. Bununla birlikte, tedbiri elden bırakmamak için normal yürüme hızında yürüyerek geçmeli ve bunların yakınında oyalanmamalısınız.

Güvenlik taramasının kısa sürdüğü göz önüne alındığında, havaalanları, mahkeme binaları ve cezaevlerinde bulunanlar gibi metal dedektörlerinin (içinden geçilen kemerli girişler ve elle tarama aletleri) ve tüm vücut görüntüleme tarayıcılarının (milimetrik dalgalı tarayıcılar ve üç boyutlu görüntüleme tarayıcıları da denir) defıbrilatörünüzü etkileme olasılığı düşüktür. Kalp cihazınızın metal kutusu metal dedektörünü harekete geçirebilir. Kalp cihazınızla geçici girişim oluşması riskini en aza indirmek için, güvenlik taraması işleminden geçerken herhangi bir tarama ekipmanının etrafındaki metal yüzeylere dokunmaktan kaçının, içinden geçilen kemerli bir girişte durmayın ya da oyalanmayın; kemerli girişten normal hızda yürüyerek geçmeniz yeterlidir.

Elle tarama aleti kullanılıyorsa güvenlik görevlisinden bu aleti kalp cihazınızın üzerinde tutmamasını isteyin. Söz konusu güvenlik taraması yöntemlerine ilişkin endişeleriniz varsa cihaz kimlik kartınızı gösterin ve bunun yerine elle arama talep edin.

ICD’NİZE BÜTÜN DİKKATİNİZİ VERMENİZ GEREKEN ZAMANLAR

Harekete geçmeniz gereken birkaç durum söz konusudur:

AMELİYAT İZİ

 

ICD kartında ayrıca bir acil telefon numarası da yer almaktadır. Kartınızı kaybederseniz kalp doktorunuz istediğiniz zaman yerine ücretsiz yeni bir kart temin edebilir.

 

Ameliyat izini gözlemlemeli ve kızarıklık, şişlik veya nemlilik görürseniz doktorunuza bildirmelisiniz, ilk birkaç gün iyileşme sürecini olumsuz etkilememek için etkilenen omzunuzu çok enerjik bir şekilde hareket ettirmemeli ve başlarda ağır nesneler kaldırmaktan kaçınmalısınız. Yaranın etrafındaki giysi, yarayı tahriş etmemek için çok sıkı olmamalıdır. Kollarınızla süpürme hareketleri yapmamalısınız; bu hareketler elektrotlar üzerinde istenmeyen gerilime neden olabilir.

İKAZ DURUMUNDA

ICD’niz otomatik olarak bir oto kontrol gerçekleştirir. Çok nadir işlevsel bozulmalar, ICD’nin hem sabit bir süreliğine hem de hekimin programladığı klinik olaylarda bir sinyal sesi çıkarmasına neden olabilir. Daha yüksek ve daha düşük frekanslarda iki sinyal sesi duyarsanız doktorunuza haber vermeniz ve kendisine görünmek

İmplante edilen cihazı hissedebilir misiniz?

Zorlukla. Boyutlarının küçük ve ağırlıklarının minimum olması sayesinde modern cihazlar neredeyse hiç hissedilmez. Ameliyattan kaynaklanan yara iyileştiğinde çoğu hasta ICD’yi bir arkadaş olarak kabul eder.

Fiziksel ve sporla ilgili aktivitelerde bulunabilir miyim?

ICD çok dayanıklıdır. Aktivitelerinizin çeşitliliğini kısıtlamaz. Aksine, önceleri hastalığınız nedeniyle olanaksız olan şeyleri tekrar yapabilirsiniz. Örneğin bisiklete binebilir, yürüyüşe çıkabilir ve yüzebilirsiniz. Sadece, göğsünüze tekme isabet edebilecek veya kollarınızı alabildiğine esnettiğiniz hareketler içerebilecek spor aktivitelerinde dikkatli olmalısınız. Cinsel yaşamınızda da sıkıntı çekmenize gerek kalmayacaktır.

Cihaz giysinin altından görülebilir mi?

Hayır. Zaman içinde cihazlar o kadar küçülmüştür ki göğüs bölgesindeki deride küçük bir cep içine implante edilirler.

ICD cihazı kalp hastalığımı iyileştirecek mi?

Hastalığınızın şifası olmadığı için size bu cihaz verilmiştir. Ancak, ICD, altta yatan hastalığınızın rahatsız edici ve tehdit edici etkilerinden sizi koruyabilir ve endişenizi giderebilir.

Cihaza sahip olduğum zaman yine de ilaçlara gereksinim duyacak mıyım? Hangi ilaçlara gereksiniminiz olduğuna kalp doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı asla kesmeyin!

 

Bununla birlikte, çoğu durumda, ICD cihazı bir veya daha fazla ilacı gereksiz kılabilir. İlk önce doktorunuza sormadan herhangi bir yeni ilaç almamanız önem taşımaktadır.

“Şok deneyimi” esnasında ne algılarsınız?

Hastalar elektrik şoku deneyimlerini farklı şekillerde tasvir etmektedir. Bilinçli olarak deneyimlenen şoklar, sadece kısa süre içinde geçen bir korkuya neden olabilir. Bununla birlikte, göğüste az çok kuvvetli bir tekme gibi de hissedilebilir.

ICD cihazım günlük aktiviteler esnasında şok iletecek mi?

Bu nadirdir. ICD’niz tedavi şokları iletilmeden kalp hızınızın normal bir şekilde atmasına imkan tanıyacak şekilde programlanır. Cihazınız sadece, kalp hızınız kalp doktorunuz tarafından programlanan belirli kriterleri karşıladığı zaman şok iletmelidir. Şok alırsanız hekiminizle iletişime geçin. Bunun üzerine doktorunuz şokun nedenini belirler ve kalp cihazınızın programlamasında ayarlamalar da yapabilir.

Her zaman güçlü bir akım darbesi söz konusu mu?

Hayır.Taşikardi atakları esnasında,

ICD ilk önce zayıf kalp pili uyarılarını serbest bırakır. Bunlar yeterli gelmezse kardiyoversiyon gerçekleşir. Bu, daha yoğun bir akım uyarısının planlı bir şekilde serbest bırakılmasını kapsar. Defibrilasyon yalnızca çok hızlı taşikardi ve ventriküler fıbrilasyon durumlarında meydana gelir.

Cihaz uyarı verirken ya da daha yeni bir uyarı vermişken birisi bana dokunursa zarar görebilir mi?

Hayır. ICD cihazının serbest bıraktığı şok nedeniyle elektrikle yüklenmezsiniz. Uyarı tam serbest bırakıldığı anda, belki de elinizi tutmak suretiyle birisi size dokunursa bazen küçük bir kas tepkisi ortaya çıkabilir, bu da elin birden çekilmesine neden olur. Bununla birlikte, bu yalnızca korkma hissinin bir sonucudur ve cihazın görevini yaptığını gösteren zararsız bir işarettir.

Cep telefonu kullanabilir miyim?

Evet. Cep telefonuyla konuşurken telefonun antenini kalp cihazınızdan 15-24 cm uzakta tutun ve telefonu kalp cihazınızın bulunduğu tarafın karşısındaki kulağınızda kullanın. Cep telefonunu kalp cihazınızın yakınındaki cebinize koymaktan kaçınmanızı da öneriyoruz.

Ev aletlerini kullanmak güvenli mi?

Evet. Çoğu ev aletinin kullanımı, bakımı doğru bir şekilde yapıldığı ve iyi çalışır durumda olduğu sürece güvenlidir.

Bunlar arasında mikrodalga fırınları, beyaz eşyaları, elektrikli battaniyeleri ve ısıtma yastıklarını sayabiliriz.

Mıknatıslar cihazımı etkiler mi?

Mıknatıslı tedavi ürünleri, stereo hoparlörler ve el tipi masaj aletleri gibi mıknatıs içeren aletler, kalp cihazınızın çalışmasını geçici olarak etkileyebilir. Mıknatıs içeren aletleri implante kalp cihazınızdan en az 15-24 cm uzakta tutmanız önerilir. Manyetik döşek yastıkları ve manyetik yastıkların kullanılmasını, bunları kullanırken 15- 24 cm’lik mesafenin korunması zor olduğundan önermemekteyiz.

Herhangi bir sorun yaşamadan seyahat edebilir miyim?

Evet. ICD’niz sizi mümkün olduğunca hareketli kılacaktır. Yurtdışına da seyahat edebilirsiniz. Doktorunuzu planlarınızdan haberdar edin. Böylece herhangi bir acil durum doğarsa seyahat ettiğiniz ülkede gidebileceğiniz uygun adresleri size sağlayabilir. ICD hastası geçiş izninizi daima yanınızda taşıyın. En iyi fikir, bunu pasaportunuzla bir arada tutmaktır. ICD hastası geçiş izninizi havaalanındaki güvenlik kontrolüne takdim edin ve sizi el tipi metal dedektörüyle kontrol etmelerine izin vermeyin.

Alışveriş mağazalarındaki güvenlik kontrolleri ICD’yi etkileyebilir mi?

Tam olarak değil. Normal yürüme hızında yürüyerek geçmeli ve arama sistemi ekipmanının yakınında oyalanmamalısınız.

Cihaz ne kadar süre çalışacak?

ICD cihazı, tedavinin türüne ve kapsamına bağlı olarak, yaklaşık altı ila dokuz yıl dayanır. Genel olarak, cihazın uyguladığı tedavi sayısı ne kadar az ise batarya ömrü o kadar uzun olur.

Doktor, cihazın yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini nasıl anlayacak?

Takip muayeneleri esnasında, doktor aynı zamanda bataryanın ne kadar iyi şarj edildiğini de kontrol eder. ICD, bataryanın tükenme zamanını önceden gösterecek şekilde geliştirilmiştir. Batarya gücü bitmek üzereyse doktor, cihazı yenisiyle değiştirmek üzere bir randevu ayarlar.

Cihaz işlevini otomatik olarak yerine getirmesine rağmen neden takip muayenelerine gelmem gerekiyor?

Takip muayeneleri çok önemlidir.

Doktor, ameliyat izini muayene eder ve aynı zamanda batarya seviyesini ve cihazın işleyişini de kontrol eder. Son muayeneden bu yana cihazın ne kadar sıklıkta düzensiz kalp atışlarını (aritmiler) saptadığını ve tedavi ettiğini izler.

Almakta olduğunuz ilaçları denetler ve olası etkileşimlere dikkat eder. Ayrıca, cihazın ICD içinde toplanan verileri esas alarak çalışmasını sağlamak üzere cihaz parametrelerini yeniden programlayabilir.

ICD cihazım olduğu halde hamile kalabilir miyim?

Evet. ICD hastaları normal gebelikler geçirmiş ve sağlıklı çocuklar dünyaya getirmişlerdir. Bununla birlikte, olası bir gebeliği kalp hastalığınız bağlamında doktorunuzla görüşmelisiniz.

ICD bir uyarı sinyal sesi çıkardığında ne yapmalıyım?

Sakin olun. Bu yalnızca doktorunuzla iletişime geçmeniz gerektiğini belirtmektedir. Yüksek frekansta sürekli bir sinyal sesi duyarsanız durum acil değildir; doktorunuzu aramalı ve bir takip randevusu ayarlamalısınız. Yüksek ve düşük frekanslı iki sinyal sesi varsa doktorunuza haber vermeniz ve kendisine görünmek için hemen bir randevu ayarlamanız gerekmektedir.

ICD’ler MR Görüntüleme ile uyumlu mudur?

Halihazırda defibrilatörlerin tümü, MR

Görüntüleme ayarları değiştirebileceği ve/veya ICD’nin normal çalışmasını geçici olarak etkileyebileceği için MR Görüntüleme ortamında güvenli değildir. Yalnızca belirli ICD sistemleri ile MRG’den geçebilirsiniz (bkz. sayfa 14). Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için doktorunuza danışın.

Hasta el kitabımda kaynak işlerinden ve zincirli testere kullanmaktan kaçınmam gerektiğini okudum. Neden?

Diğer çoğu elektrikli aletin aksine, kaynak makineleri ve zincirli testereler, implante edilebilen kardiyoverter defibrilatörünüzün normal çalışmasını geçici olarak etkileme eğilimi daha yüksek olabilecek iki elektrikli alettir. Endüstriyel elektrikli ekipmanların kullanımı hakkında doktorunuza danışmalısınız.

CareLink izleme cihazı nedir?

CareLink izleme cihazı, standart bir telefon hattı yoluyla verileri implante cihazınızdan kalp kliniğinize iletmenize imkan tanıyan, evinizde bulundurabileceğiniz elektronik bir cihazdır. İzleme cihazı tek parça, taşınabilir ve kullanımı çok kolay olan bir cihazdır.

Klinisyenim ne tür veriler elde etmektedir?

Klinisyen sanki olağan bir takip ziyareti için klinikteymişsiniz gibi aynı verileri elde edecektir.

Bir daha takip için kliniğime tekrar gitmem gerekecek mi?

Evet, kliniğiniz planlanan bir takip

Size veya sevdiğiniz bir kimseye yavaş kalp atışı (bradikardi) tanısı konmuşsa bu kitapçık, kalp rahatsızlığınızı ve tedavi seçeneklerinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Size yavaş kalp atışı ve kalp pilleri hakkında, bir kalp pili implante edilmesinden önce ve sonra beklemeniz gerekenler dahil olmak üzere, temel bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bradikardi nedir?

Bradikardi, kalbin çok yavaş attığı bir durumdur. Sağlıklı bir kalp dakikada 60 ila 100 kez atar, saatte yaklaşık 284 litre kan pompalar. Bradikardiniz olduğu zaman kalbiniz dakikada 60 kezden daha az atar.

Bu hızda, kalp, normal aktivite veya egzersiz esnasında oksijen yönünden zengin yeterince kan pompalayamaz. Bunun sonucunda başınız dönebilir, kendinizi yorgun hissedebilir, nefes darlığı veya bayılma nöbetleri geçirebilirsiniz.

BRADİKARDİYE NE NEDEN OLUR?

Bradikardi birkaç nedenden dolayı görülebilir. Bradikardinin bazı yaygın nedenleri şunlardır:

 • Konjenital kalp hastalığı

(bu rahatsızlıkla birlikte doğarsınız)

 • Belirli hastalıklar veya kalp ilaçları
 • Doğal yaşlanma süreci
 • Kalp krizinden kaynaklanan yara dokusu
 • Hasta sinüs sendromu; sinüs düğümü işlev bozukluğu da denir (hastanın doğal kalp pili doğru çalışmıyordur)
 • Kalp bloğu (kalbin üst odacığından alt odacığına hareket eden elektrik uyarısı düzensiz veya engellenmiştir)

BRADİKARDİ BELİRTİLERİ

Kalbiniz çok yavaş attığında çeşitli belirtiler yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler, doktorunuzun kalp rahatsızlığınızın şiddetini değerlendirmesine ve sizin için uygun olan tedaviyi belirlemesine yardımcı olur.

 • Baş dönmesi ve bayılma
 • Kronik enerji azlığı
 • Nefes darlığı

 

Bradikardi tanısının konması

Sizde bradikardi olup olmadığını ve varsa bunun ne kadar ilerlediğini sadece doktorunuz belirleyebilir. Bradikardi tanısını elemek veya doğrulamak için, şüphelenilen kalp ritmi sorununa bağlı olarak bir veya birkaç tanısal test istenebilir. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Egzersiz, EKG veya stres testi (fiziksel bir aktivitede bulunurken kalp ritminizi ölçer)
 • Holter veya olay izleme cihazı
 • Harici lup kayıt cihazı •Takılabilir kalp izleme cihazı
 • Eğik masa testi
 • Elektrofizyoloji çalışması (EP çalışması)

 

Bradikardi tedavisi

Bradikardinin nasıl tedavi edileceği bradikardiye neyin neden olduğuna bağlıdır. Bradikardiye yetersiz çalışan tiroid (hipotiroidizm), elektrolit dengesizliği veya belirli durumlar için almakta olabileceğiniz ilaçlar neden olabilir. Bu sorunların yeni ilaçlarla tedavi edilmesi veya halihazırda almakta olduğunuz ilaçların dozlarının ayarlanması kalbinizi normal seyrine kavuşturabilir.

Bu sorunların tıbbi yollarla ele alınması işe yaramazsa veya kalbin elektriksel sisteminin zarar görmesi kalbinizin çok yavaş atmasına neden oluyorsa size bir kalp pili reçete edilebilir.

Kalp pili nedir?

İnsanlar kalp pilinden bahsettiğinde aslında kalp pilinden ve lead’lerden oluşan bir uyarım sisteminden söz etmektedirler.

Kalp pili, genellikle köprücük kemiğinin hemen altında, derinin altına implante edilen küçük bir kalp cihazıdır. Cihaz, düzensiz, kesik kesik veya yavaş kalp atışlarına müdahale etmek üzere tedaviler uygular.

Lead’ler yaklaşık olarak çubuk makarna boyutundaki ince, yumuşak, yalıtımlı tellerdir. Lead’ler elektrik uyarısını kalp pilinden kalbinize taşır ve kalbin doğal aktivitesi hakkındaki bilgileri tekrar kalp pilinize aktarır.

Kalp pili nasıl çalışır?

Kalp pili, kalbin doğal kalp pili olan sinüs düğümünü taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Kalp pilinin başlıca iki amacı vardır: uyarma ve algılama.

 

UYARMA:

Kalp pili, kalbin kendi ritmi çok yavaş veya kesik kesik olduğunda bir uyarım lead’i yoluyla kalbe bir elektrik uyarısı gönderir. Bu elektrik uyarısı, bir kalp atışı başlatır.

 

ALGILAMA:

Kalp pili aynı zamanda kalbin doğal elektriksel aktivitesini de “algılar” (izler). Kalp pili, doğal bir kalp atışı algıladığında uyarım vurusu iletmez.

 

MR Görüntüleme

Koşullu teknolojisi

 

Halihazırda çoğu kalp pili, MR Görüntüleme ayarları değiştirebileceği, kalp cihazının normal çalışmasını geçici olarak etkileyebileceği veya kalp cihazına hasar verebileceği için MR Görüntüleme ortamında güvenli kabul edilmemektedir.

Medtronic’in MR Görüntüleme ortamında kullanılmak üzere CE (Avrupa Normlarına Uygunluk) işareti taşıyan ve FDA onaylı yeni bir kalp pili sistemi mevcuttur. Bu kalp pili sisteminin benzersiz bir tasarımı vardır; belirli koşullar altında hastaların güvenli bir şekilde MRG taramalarına girebilmesi için geliştirilmiştir.

 

Bu bilgiler, kalp pili seçenekleriniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Size yardımcı bilgiler sağlamaya yönelik olup yalnızca bilgi verme amaçlıdır; tıbbi tavsiye değildir ve doktorunuzla konuşmaya alternatif olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ve sizin için uygun olan tedavi seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi ve sorularınız için doktorunuzla görüşün.

 

Kalp pilinin implante edilmesi

Kalp pilinin implante edilmesi prosedürü, açık kalp ameliyatı gerektirmez ve çoğu kişi 24 saat içinde evine gider. Ameliyattan önce, kendinizi uykulu ve rahat hissetmeniz için ilaç verilebilir. Genel olarak, prosedür lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

KALP PİLİ İMPLANTE ETME İŞLEMİNİN GENEL ADIMLARI AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAR

 • Göğsünüzün üst kısmında, köprücük kemiğinizin hemen altında, yaklaşık 5 ila 10 cm uzunluğunda küçük bir keşi açılır.
 • Toplardamarın (ven) içinden kalbinize doğru bir veya iki lead yönlendirilir ve lead’ler kalp piline bağlanır

Takip ve izleme

Takip randevuları kalp pilinin bütünüyle kontrol edilmesine imkan tanır. Bu sağlık kontrolleri esnasında, doktorunuz:

 

CareLink® Ağı, implante edilen kalp pilinizde saklanan bilgileri, sabit telefon hattına ya da Medtronic M-Link® mobil aksesuarına  bağlı hasta izleme cihazım kullanarak, doktorunuzun talimat verdiği şekilde kliniğinize göndermenize imkan tanır. Kalp pili bilgileriniz daha sonra güvenli bir İnternet web sitesine aktarılır, burada kliniğiniz kalbinizin ve kalp pilinizin nasıl

çalıştığına ilişkin bilgilere erişebilir ve bunları inceleyebilir. CareLink Ağı, doktorunuza kliniğe yaptığınız bir ziyaretle sağlayacağınız bilgilerle aynı kalp pili bilgilerini sağlamaktadır.

Rahatsızlığınızın tedavisine yönelik en iyi seçeneklerinizle ilgili olarak doktorunuzla görüşün.

 

Kalp pili ile yaşamak

Kalp pili olan çok sayıda kişi, implantasyon prosedüründen toparlandıktan sonra normal günlük aktivitelerine devam eder. Doktorunuzun kaçınmanızı isteyeceği belli durumlar olabilir. Aktivite ve yaşam biçimi hedeflerinizi doktorunuzla tartışın ve sizin için en çok işe yarayacak planı birlikte geliştirin.

 

Sıkça sorulan sorular

CEP TELEFONU KULLANABİLİR MİYİM?

Evet. Cep telefonuyla konuşurken telefonun antenini kalp pilinizden 16 cm uzakta tutun ve telefonu kalp pilinizin bulunduğu tarafın karşısındaki kulağınızda kullanın. Cep telefonunu kalp pilinizin yakınındaki cebinize koymaktan kaçınmanızı da öneriyoruz.

EV ALETLERİNİ KULLANMAK GÜVENLİ Mİ

Evet. Çoğu ev aletinin kullanımı, bakımı doğru bir şekilde yapıldığı ve iyi çalışır durumda olduğu sürece güvenlidir. Bunlar arasında mikrodalga fırınları, beyaz eşyaları, elektrikli battaniyeleri ve ısıtma yastıklarını sayabiliriz.

MIKNATISLAR CİHAZIMI ETKİLER Mİ?

Mıknatıslı tedavi ürünleri, stereo hoparlörler ve el tipi masaj aletleri gibi mıknatıs içeren aletler, kalp pilinizin çalışmasını geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle, mıknatıs içeren aletleri implante kalp pilinizden en az 16 cm uzakta tutmanız önerilir. Manyetik döşek yastıkları ve manyetik yastıkların kullanılmasını, bunları kullanırken 16 cm’lik mesafenin korunması zor olduğundan önermemekteyiz.

SEYAHAT EOEBİLECEK MİYİM?

Güvenlik taramasının kısa sürdüğü göz önüne alındığında, havaalanları, mahkeme binaları ve cezaevlerinde bulunanlar gibi metal dedektörlerinin (içinden geçilen kemerli girişler ve elle tarama aletleri) ve tüm vücut görüntüleme tarayıcılarının (milimetrik dalgalı tarayıcılar ve üç boyutlu görüntüleme tarayıcıları da denir) Medtronic Kalp Pilinizi etkileme olasılığı düşüktür. Kalp Pilinizin metal kutusu metal dedektörünü harekete geçirebilir.

Kalp Pilinizle geçici girişim oluşması riskini en aza indirmek için, güvenlik taraması işleminden geçerken herhangi bir tarama ekipmanının etrafındaki metal yüzeylere dokunmaktan kaçının, içinden geçilen kemerli bir girişte durmayın ya da oyalanmayın; kemerli girişten normal hızda yürüyerek geçmeniz yeterlidir. Elle tarama aleti kullanılıyorsa güvenlik görevlisinden bu aleti Kalp Pilinizin üzerinde tutmamasını ve Kalp Pilinizin üzerinde ileri geri hareket ettirmemesini isteyin. Bunun yerine elle tarama yapılmasını da talep edebilirsiniz.

Söz konusu güvenlik taraması yöntemleri hakkında endişeleriniz varsa kalp pili kimlik kartınızı gösterin, alternatif bir tarama talep edin ve daha sonra güvenlik görevlisinin talimatlarına uyun.

 

Hastalara yönelik eğitim hizmetleri

Medtronic kalp cihazınız varsa ve implante kalp piliyle yaşamak hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız veya sorularınız varsa lütfen kliniğinizle ve hekimlerinizle görüşün

MEDTRONIC HASTA HİZMETLERİ              Medtronic’in web sitesinde hastalar ve hastaların bakımını sağlayan kişiler için kalp rahatsızlıkları ve tedavi seçenekleri hakkında derinlemesine bilgiler yer almaktadır. Etkileşimli web sitemiz değerlendirme testleri yapmanıza, videoları seyretmenize, hasta hikayelerini okumanıza ve başka kaynaklarla bağlantı kurmanıza imkan tanır. Bizi www.medtronic.eu. adresinden çevrimiçi olarak ziyaret edin.

Kalp yetmezliği nedir?

Kalp yetmezliği, kalp kasının zayıfladığı ve etkili bir şekilde kan pompalayamadığı bir durumdur.

Kalp yetmezliği terimi, kalbinizin pompalamayı durdurduğu anlamına gelmez; daha ziyade, kalp kasınızın vücudunuzun gereksinimlerini karşılamaya yetecek kadar kan pompalayamadığı anlamına gelir. Bunun sonucunda kendinizi yorgun ve enerjisiz hissedebilir, nefes darlığı yaşayabilir ve vücudunuzda aşırı sıvı toplandığını fark edebilirsiniz.

 

Kalp, baştan aşağıya bütün vücuda oksijen yönünden zengin kan gönderen bir pompa işlevi gören, yumruk büyüklüğünde bir organdır. Sağlıklı bir kalpte, her odacık eşgüdümlü bir çaba içinde kasılır (büzülür); ilk önce kalbin üst odacıkları (kulakçıklar) kasılır, ardından alt odacıklar (karıncıklar) kasılır. Bu eşgüdümlü kasılmalar sayesinde kan, akciğerlerle kalp arasında ve vücudun geri kalanında dolaşır. Kalp eşgüdümlü bir şekilde atmıyorsa vücut, işlevini düzgün bir şekilde yerine getirmesine yetecek miktarda kan almayacaktır.

 

SAĞLIKLI KALP

Kalp yetmezliği esnasında kalp, kaybettiği pompalama gücünü telafi etmeye çalışır; bu durumda şeklini değiştirebilir ve bu da, eşgüdümlü olmayan (veya eşzamanlı olmayan) ve’verimsiz bir kalp atışıyla sonuçlanır.

Kalp yetmezliğinin belirtileri

Kalp yetmezliği, ilerleyen bir durumdur, bu da gittikçe kötüleşeceği anlamına gelir. Başlarda hiçbir belirti yaşamayabilirsiniz, ancak zamanla kalbinizin pompalama yeteneği zayıflamaya devam eder ve aşağıdaki belirtilerden bazılarını ya da tümünü yaşayabilirsiniz:

 • Kronik enerji azlığı • Ayaklar ve bacaklarda şişlik

Solunum sorunları nedeniyle gece uyumakta zorlanma

Bilinç bulanıklığı ve/veya hafıza bozukluğu

 

 • Nefes darlığı
 • Karında iştahsızlıkla seyreden şişkinlik veya hassasiyet
 • Geceleri idrara çıkma sıklığında artma
 • Köpüklü balgam çıkarılan öksürük

 

Kalp yetmezliğinin nedenleri

Kalp yetmezliği genellikle kalbin zarar görmesinin ardından yavaş yavaş gelişir. Tek bir nedeni yoktur ve bazen nedeni bilinmemektedir. Kalp yetmezliğinin en yaygın bazı

nedenleri şunlardır:

 • Daha önce geçirilen kalp krizi (miyokard enfarktüsü)
 • Koroner arter hastalığı •Yüksektansiyon (hipertansiyon)
 • Kalp kapağı hastalığı
 • Kalbin iltihaplanması (miyokardit)

 

Konjenital kalp hastalığı

(bu rahatsızlıkla birlikte doğarsınız)

Endokardit

(kalbin iç zarının iltihaplanması)

Şeker hastalığı

(vücut insülin üretmez veya

insülini doğru bir şekilde kullanmaz)

 

Yetersiz kan pompalayan kalbin riskleri

Zayıflamış bir kalp kası, vücuda kan pompalamak için daha sıkı çalışmak zorundadır.

Bu da kalbin tehlikeli bir şekilde hızlı veya düzensiz kalp ritimlerine yol açabilecek denli hızlı atmasına neden olabilir. Söz konusu anormal kalp ritimleri, Ani Kalp Durması (AKD) denen bir duruma yol açabilir.

AKD NEDİR?

AKD, genellikle kalbin elektriksel bir sorununun tehlikeli bir şekilde hızlı olan kalp ritmini tetiklemesiyle meydana gelir, bu da kalbin kasılmak veya pompalamak yerine titremesine neden olur. Kalp kan pompalamayı durdurduğunda vücuda ve beyne oksijen ulaşamaz. Derhal müdahale edilmezse AKD ölümcül olabilir. AKD’yi tedavi etmenin en etkili yöntemi defibrilasyon yoluyladır.’ Defibrilasyon, normal bir kalp atışını yeniden sağlamak üzere kalbinize elektrik şoku iletilmesini kapsar. AKD olayında hayatta kalabilmek için on dakika içinde defibrilasyon uygulanması zorunludur.2 Defibrilasyon bu kritik zaman diliminde iletilmediği için AKD yaşayan kişilerin yalnızca yaklaşık %5’i hayatta kalabilmektedir.2

KİMLER ANİ KALP DURMASI RİSKİ TAŞIMAKTADIR?

Genel olarak, ani kalp durması uyarı vermeksizin vurmaktadır. AKD açısından yüksek risk altında olan kişiler2:

 • Kalp krizi geçirmiş olanlar
 • Kalp yetmezliği hastaları
 • Daha önce AKD geçirmiş olanlar veya aile bireylerinden biri AKD olayı yaşamış olanlar
 • Ejeksiyon fraksiyonu düşük olan kişiler

EF SAYISI: BİLMENİZ GEREKEN BİR SAYIDIR

EF, “ejeksiyon fraksiyonu” anlamına gelir. Her kalp atışıyla kalpten pompalanan kanın yüzdesidir. Doktorunuz EF sayınıza dayanarak kalbinizin ne kadar iyi kan pompaladığını belirler.

EF sayınız zamanla değişebilir. Sizin ve doktorunuzun EF’nizi düzenli olarak kontrol etmesi önem taşımaktadır.

 

 

EF’si düşük olan kişiler – %35 veya altında – AKD açısından artan bir risk altındadır.3

Sağlıklı bir kalpte EF, %50 ile %75 arasındadır. Bu, kalbin iyi bir şekilde kan pompaladığını ve vücuda ve beyne yeterli kan iletebildiğim gösterir. Sağlıklı bir kalp bile her atışıyla kalpten %100 oranında kan pompalamamaktadır; kanın bir kısmı daima kalp içinde kalır.

EF NASIL ÖLÇÜLÜR?

EF en yaygın olarak ekokardiyogram yoluyla ölçülür. Bu test genellikle doktorun muayenehanesinde veya hastanenin tanı bölümünde yapılır.

 

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi cihazı nedir?

insanlar Implante edilebilen kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT) cihazından bahsettiğinde aslında CRT cihazından ve lead’lerden oluşan bir sistemden söz etmektedirler.

 

 • CRT cihazı, genellikle köprücük kemiğinin hemen altında, derinin altına implante edilen bir cihazdır.

Cihaz, kalbin pompalama hareketini eşgüdümlü hale getirir ve CRT cihazının türüne bağlı olarak hızlı, düzensiz veya yavaş kalp ritimlerini tedavi eder. Bu cihaz kalp yetmezliği cihazı, biventriküler cihaz, üç lead’li CRT cihazı,

 

CRT-P (pacemaker-kalp pili) veya CRT-D (defibrilatör) olarak da adlandırılabilir.

Lead’ler yaklaşık olarak çubuk makarna boyutundaki ince, yumuşak, yalıtımlı tellerdir. Lead’ler elektrik uyarısını CRT cihazından kalbinize taşır ve kalbin doğal aktivitesi hakkındaki bilgileri tekrar CRT cihazına aktarır.

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi cihazı nasıl çalışır?.

 

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi cihazı, kalp ritminizi günün 24 saati izleyecek şekilde tasarlanmıştır. Kalbin alt odacıklarını uyararak daha eşgüdümlü bir ritimle atmalarına yardımcı olmak için elektrik vuruları gönderir. Bu eşgüdüm sağlayıcı tedavi veya “resenkronizasyon” tedavisi, kalbin vücuda daha verimli bir şekilde kan ve oksijen pompalama yeteneğini arttırır. Doktorunuz CRT cihazını size özel kalp durumunuz için en etkili tedavileri iletecek şekilde programlayacaktır.

 

ANORMAL KALP RİTİMLERİNE KARŞILIK OLARAK, CRT KALP CİHAZI, AŞAĞIDAKİ TEDAVİLERİ DE SAĞLAYABİLİR:

Yavaş kalp ritimleri için uyarım (pacing) tedavisi

– kalbin kendi ritmi çok yavaş veya düzensiz olduğunda kalbe elektrik uyarıları iletilir

 • Hızlı veya düzensiz kalp ritimleri için defibrilasyon tedavileri – hızlı kalp ritimlerini kesip yeniden normal bir kalp hızı sağlamak üzere kalbe şok tedavisi iletilir

iki tür CRT cihazı vardır:

CRT kalp pili (CRT-P) ve CRT defibrilatörü (CRT-D). CRT-D cihazlarında, tüm defibrilatörlerde olduğu gibi bir kalp

pili işlevi söz konusudur. Her İki cihaz da kalbin pompalama hareketinin eşgüdümlü hale getirilmesine yardımcı olur ve yavaş bir kalp hızı için uyarım tedavisi iletir. Bununla birlikte, CRT-D aynı zamanda hızlı kalp ritimlerini de tedavi edebilmektedir.

Kardiyak resenkronizasyon cihazlarının tamamı, üç lead kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Lead’lerden biri sağ kulakçığın içine, diğer lead sağ karıncığın içine ve lead’lerden üçüncüsü, sol karıncığın dışındaki bir toplardamarın (ven) içine yerleştirilir.

 

CRT cihazının implante edilmesi

CRT cihazının implante edilmesi prosedürü, açık kalp ameliyatı gerektirmez ve çoğu kişi 24 saat içinde evine gider. Ameliyattan önce, kendinizi uykulu ve rahat hissetmeniz için ilaç verilebilir. Genel olarak, prosedür lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

İMPLANTASYON PROSEDÜRÜNÜN GENEL ADIMLARI AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAR:

 • Göğsünüzün üst kısmında, köprücük kemiğinizin hemen altında, yaklaşık 5 ila 10 cm uzunluğunda küçük bir keşi açılır
 • Toplardamarın (ven) içinden kalbinize doğru üç lead (kablo) yönlendirilir ve lead’ler CRT cihazına bağlanır

 

CRT cihazı ayarları programlanır ve cihazın tıbbi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde düzgün çalıştığından emin olmak için cihaz test edilir

CRT cihazı cildinizin altına yerleştirilir ve göğsünüzdeki keşi kapatılır.

Takip ve İzleme

Takip randevuları implante CRT cihazının bütünüyle kontrol edilmesine imkan tanır.

Bu sağlık kontrolleri esnasında, doktorunuz:

 • CRT cihazının batarya durumunu izleyebilir
 • CRT cihazıyla ve kalbinizle nasıl çalıştığını belirlemek üzere lead’leri kontrol edebilir
 • Tıbbi gereksinimleriniz için uygun şekilde programlandığından emin olmak üzere CRT cihazı ayarlarınızı inceleyebilir

CRT cihazınızda programlama ayarlamaları yapabilir.

Doktorunuzun yaptığı bu sağlık kontrollerinin yanı sıra, kliniğiniz veya sağlık kurumunuz uzaktan izleme yöntemiyle de CRT cihazınızı kontrol etmeyi seçebilir.

Bu uzaktan izleme yöntemi tüm ziyaretlerin olmasa da bazı ziyaretlerin yerine geçebilir. Doktorunuz yine de sizi fiziksel bir muayeneye tabi tutmayı ya da CRT cihazınızın ayarlarında veya ilaçlarınızda düzenlemeler yapmayı gerekli görebilir.

 

CareLink® Ağı, implante edilen CRT cihazınızda saklanan bilgileri, sabit telefon hattına ya da Medtronic M-Link® Mobil Aksesuarına* bağlı olan taşınabilir bir evde izleme cihazını kullanarak, doktorunuzun talimat verdiği şekilde kliniğinize göndermenize imkan tanır. CRT cihazı bilgileriniz daha sonra güvenli bir Internet web sitesine aktarılır, burada kliniğiniz kalbinizin ve CRT cihazınızın nasıl çalıştığına ilişkin bilgilere erişebilir ve bunları inceleyebilir.

CareLink Ağı, doktorunuza kliniğe yaptığınız bir ziyaretle sağlayacağınız bilgilerle aynı CRT cihazı bilgilerini sağlamaktadır.

CRT cihazınızdaki bilgiler, kablosuz bir iletişim kullanılarak otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem sessiz olarak ve genellikle geceleri siz uykudayken gerçekleştirilir. Otomatik, kablosuz izleme özelliğine sahip CRT cihazları aynı zamanda, kliniğinizi düzensiz kalp aktiviteniz veya bataryanın zayıf olması gibi CRT cihazınızla ilgili durumlardan da haberdar edebilir. Kliniğiniz CRT cihazınızı, bakımınızı yönetmeye yardımcı olmak üzere bu gibi bildirimler gönderecek şekilde programlayabilir.

 

CRT cihazı ile yaşamak

CRT cihazı olan çok sayıda kişi, implantasyon prosedüründen toparlandıktan sonra normal günlük aktivitelerine devam eder. Doktorunuzun kaçınmanızı isteyeceği belli durumlar olabilir. Aktivite ve yaşam biçimi hedeflerinizi doktorunuzla tartışın ve sizin için en çok işe yarayacak planı birlikte geliştirin.

 

Sıkça sorulan sorular

CEPTELEFONU KULLANABİLİR MİYİM?

Evet. Cep telefonuyla konuşurken telefonun antenini CRT cihazınızdan 16 cm uzakta tutun ve telefonu CRT cihazınızın bulunduğu tarafın karşısındaki kulağınızda kullanın. Cep telefonunu CRT cihazınızın yakınındaki cebinize koymaktan kaçınmanızı da öneriyoruz.

EV ALETLERİNİ KULLANMAK GÜVENLİ Mİ?

Evet. Çoğu ev aletinin kullanımı, bakımı doğru bir şekilde yapıldığı ve iyi çalışır durumda olduğu sürece güvenlidir. Bunlar arasında mikrodalga fırınları, beyaz eşyaları, elektrikli battaniyeleri ve ısıtma yastıklarını sayabiliriz.

MIKNATISLAR CİHAZIMI ETKİLER Mİ?

Mıknatıslı tedavi ürünleri, stereo hoparlörler ve el tipi masaj aletleri gibi mıknatıs içeren aletler, CRT cihazınızın çalışmasını geçici olarak etkileyebilir.

Bu nedenle, mıknatıs içeren aletleri implante CRT cihazınızdan en az 16 cm uzakta tutmanız önerilir. Manyetik döşek yastıkları ve manyetik yastıkların kullanılmasını, bunları kullanırken 16 cm’lik mesafenin korunması zor olduğundan önermemekteyiz.

SEYAHAT EDEBİLECEK MİYİM?

Güvenlik taramasının kısa sürdüğü göz önüne alındığında, havaalanları, mahkeme binaları ve cezaevlerinde bulunanlar gibi metal dedektörlerinin (içinden geçilen kemerli girişler ve elle tarama aletleri) ve tüm vücut görüntüleme tarayıcılarının (milimetrik dalgalı tarayıcılar ve üç boyutlu görüntüleme tarayıcıları da denir) Medtronic CRT cihazınızı etkileme olasılığı düşüktür.

CRT cihazınızla geçici girişim oluşması riskini en aza indirmek için, güvenlik taraması işleminden geçerken herhangi bir tarama ekipmanının etrafındaki metal yüzeylere dokunmaktan kaçının. İçinden geçilen kemerli bir girişte durmayın ya da oyalanmayın; kemerli girişten normal hızda yürüyerek geçmeniz yeterlidir.

Elle tarama aleti kullanılıyorsa güvenlik görevlisinden bu aleti CRT cihazınızın üzerinde tutmamasını ve CRT cihazınızın üzerinde ileri geri hareket ettirmemesini isteyin. Bunun yerine elle tarama yapılmasını da talep edebilirsiniz.

Söz konusu güvenlik taraması yöntemleri hakkında endişeleriniz varsa cihaz kimlik kartınızı gösterin, alternatif bir tarama talep edin ve daha sonra güvenlik görevlisinin talimatlarına uyun.